آرش گنجی به جرم ترجمه یک کتاب کوردی به ۱۱ سال زندان محکوم شد

KMMK:

چهارشنبه 10 دی 1399 شمسی، حکم 11 سال زندان برای “آرش گنجی” مترجم اهل شرق کوردستان و عضو کانون نویسندگان ایران به وکیل وی اعلام شده است.

ناصر زرافشان، وکیل آرش گنجی اذعان داشت که، نامبرده به اتهام «برنامه ریزی و اقدام علیه امنیت ملی» بە پنج سال زندان و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان و به اتهام «عضویت در یک گروه مخالف حکومت» به پنج سال زندان و در مجموع به 11 سال زندان تعزیری محکوم شدە است.

بر اساس این خبر، این حکم از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حکومت در تهران به رهبری قاضی محمد رضا عموزاده صادر شده است.

وکیل نامبردە افزود؛ تمامی این اتهام‌ها علیه این عضو کانون نویسندگان ایران بە دلیل ترجمه کتابی درباره‌ تحولات غرب کوردستان(کوردستان سوریە) با عنوان «کلید کوچک دروازه‌ای بزرگ» عنوان شده است.

شایان ذکر است که در صبح روز یکشنبه 1آذر 1398 نیروهای امنیتی حکومت بە خانه آرش گنجی یورش بردە و وی را بازداشت کردە اند. و در این حین برخی از وسایل و لوازم شخصی وی را ضبط کرده و نامبره را به زندان وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ اوین منتقل کردند.

آرش گنجی مترجم کتاب‌هایی نظیر «مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر» و «غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی» است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان