سنه؛ حکومت ایران یک شهروند دیگر را اعدام کرد

KMMK:
چهارشنبه 10 دی 1399 خورشیدی، مصطفی سیفی، 28‌ ساله فرزند عطا اهل روستای “ویژنان” از توابع شهرستان سولاوا به اتهام “قتل عمد” در زندان مرکزی ایران در سنه اعدام شد.
نامبرده پیشتر در روز یکشنبه 2 مرداد سال جاری جهت اجرای حکم قصاص به سلول انفرادی منتقل شده بود ولی با درخواست خانواده وی به نامبرده یک مهلت سه ماهه داده شد تا پول دیه را پرداخت کند.
مصطفی سیفی روز 5 اردیبهشت سال 1394 در یک نزاع و درگیری یک نفر با نام کوسار سیفی فرزند صدیق که از فامیلهای وی نیز بوده را به قتل میرساند و در 5 فروردین 1395 بازداشت می‌شود و از سوی سیستم قضایی ایران به قصاص محکوم می‌شود.
خانواده مصطفی سیفی قادر به پرداخت مبلغ دیه معین شده نبوده و بدین دلیل نامبرده به سلول انفرادی منتقل شده بود و متاسفانه حکم وی امروز اجرا شد.

لازم به یادآوری است که جمعیت حقوق بشر کوردستان طی روزهای گذشته درمورد احتمال اعدام این شهروند خبری منتشر کردە بود.

براساس آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این مورد 44 شهروند در شرق کوردستان بە اعدام محکوم شدە اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان