بوکان؛ بازگشت مجدد یک شهروند به زندان

KMMK:
دوشنبه 7 دی 1399 خورشیدی، یک شهروند با هویت “هادی تنومند” اهل بوکان پس از پایان مرخصی مجددا به زندان حکومت ایران در بوکان بازگشت.

نامبرده، روز 26 خرداد 91به همراه 57 نفر از اعضای کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در مجمع عمومی سالیانه این کمیته در شهر کرج دستگیر و به زندان رجایی شهر منتقل شده‌ بود.

بر اساس این گزارش، آقای “تنومند” پس از آزادی از زندان رجایی شهر، به دلیل عضویت در کمیته‌ی هماهنگی و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” محاکمه و به 42 ماه حبس تعزیری محکوم و در تاریخ 19بهمن 98 جهت تحمل حبس و به زندان حکومت ایران در بوکان منتقل شد.

لازم به یادآوری است که این شهروند آذر سال جاری پس از شیوع کرونا در زندان بە مرخصی اعزام شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان