بازداشت و دادگاهی فریده ویسی و سیروس عباسی

KMMK:
سه‌شنبه 9 دی‌ 1399 شمسی، فریده ویسی و سیروس عباسی در پی خودداری از حضور در جلسه‌ی دادگاه پس از صدور حکم جلب جهت حضور در جلسه دادگاه برای ساعاتی بازداشت و به شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب ایران در شهر سنه به ریاست قاضی سعیدی منتقل شدند.

این دو شهروند و فعال مدنی پس از پایان جلسه‌ی دادگاه و محاکمه آزاد شده‌اند.

نهادهای امنیتی و دادگاه انقلاب اتهامات این دو فعال مدنی را «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی» عنوان کردەاند.

قابل ذکر است که نامبردگان 24 دی‌ 98 در محل کارشان در مرکز آموزشی “زانست” بازداشت شده بودند.

نهایتا فریده ویسی 25 اسفند همان سال و سیروس عباسی هم 28 اسفند با تودیع قرار وثیقه موقتا تا هنگام پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان