اورمیه؛ صدور دومین حکم اعدام برای زندانی سیاسی شاکر بهروزی

KMMK :

شنبە 6 دی 1399 شمسی، یک زندانی سیاسی بە نام شاکر بهروزی، فرزند سلیم، 32 ساله و اهل منطقه دیزج مرگور از توابع شهرستان اورمیه توسط شعبه 1 دادگاه کیفری جمهوری اسلامی ایران در اورمیه بە اتهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران به اعدام محکوم شد.

بر اساس گزارش، نامبردە کە قبلا از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب حکومت در اورمیه به اعدام محکوم شده بود، در پرونده‌ای جدید در شعبه 1 دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان به اعدام محکوم شد.

دادگاه این حکم را به اتهام “قتل عمد یکی از اعضای سپاه پاسداران” صادر کرده است.

این دومین حکم اعدام است که برای این زندانی سیاسی اهل دیزج مرگور صادر می‌شود و پیشتر این زندانی سیاسی توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ایران در اورمیه به ریاست قاضی “شیخلو” به اتهام “بغی و عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران” به اعدام محکوم شده بود.

بر اساس گزارش رسیدە، جلسه دادگاهی این زندانی سیاسی با حضور وی و شاکیان پرونده او برگزار شده علیرغم اینکه 12 شهروند دیزج مرگور حاضر به شهادت در این رابطه در دادگاه بودند که شاکر بهروزی در زمان وقوع قتل در مغازه‌ای در دیزج بوده، اما دادگاه مانع حضور آنان شده است.

این زندانی سیاسی محکوم به اعدام طی مدت حبس به اتهامات “ورود غیرقانی به کشور از مرزهای غیرمجاز، عضویت در احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران و قتل یکی از اعضای سپاه” در شعبه دوم دادگاه انقلاب حکومت در اورمیه، شعبه یک دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان ، شعبه ١١٤ دادگاه کیفری دو ایران درارومیه و شعبه ١١٠ دادگاه کیفری دو مجتمع بهشتی حکومت در اورمیه محاکمه شده است.

این زندانی سیاسی, مرداد سال جاری در شعبه دوم دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در اورمیه به ریاست قاضی “شیخلو” به اتهام “بغی و عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران” محاکمه و روز پنج‌شنبه بیستم شهریور صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی به وکیل وی ابلاغ شد.

فروردین‌ سال جاری، این زندانی سیاسی به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران” از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب حکومت در اورمیه به ریاست قاضی “شیخلو” به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

شاکر بهروزی سال 97 به عضویت یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران درآمده و شهریور همان سال با گرفتن “امان‌نامه” به ایران بازگشته بود. نامبردە پس از بازگشت به ایران خود را به اداره اطلاعات حکومت در اورمیه معرفی و پس از 14 روز بازجویی آزاد شده بود.

این زندانی سیاسی مجددا 21 اسفند سال 97 توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از یکسال و 9 روز بازداشت در سلول انفرادی سپاه المهدی جمهوری اسلامی ایران در اورمیه به زندان مرکزی حکومت در این شهر منتقل شده بود.

براساس آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این مورد 42 شهروند در شرق کوردستان بە اعدام محکوم شدە اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان