جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربانک زندانیان سیاسی

یک زندانی سیاسی پس از اتمام مرخصی استعلاجی به زندان برگشت

KMMK:

روز جمعه 21 آذر 1399 خورشیدی، یک شهروند با هویت “باپیر برزه” اهل روستای چیانه از توابع شهر پیرانشار پس از اتمام مرخصی استعلاجی مجددا جهت تحمل حبس به زندان حکومت در نغده بازگشت.

شایان ذکر است او روز یکشنبه 20 مهر پس از ابتلا به ویروس کرونا به مرخصی اعزام شده بود.

نامبردە، در تاریخ 1مهر امسال جهت اجرای حکم حبس، بە زندان حکومت در شهر نغدە منتقل شدە بود.

بهمن 1398 باپیر برزه از سوی شعبه 102 دادگاه کیفری 2 حکوومت ایران در پیرانشار به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران” به هشت ماه حبس محکوم و پس از صدور رأی دادگاه بدوی با قرار وثیقه 220 میلیونی به شیوه موقت آزاد شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

شش شهروند پیرانشاری بازداشت شدند

چالدران: کشته و زخمی شدن دو کولبر و مفقود شدن یک کولبر دیگر

کشته و زخمی شدن ۲ کولبر کورد در مرز “بانه” در شرق کوردستان