لطیف عبدی در اعتراض به بازداشت خود اعتصاب غذا کرد

KMMK:
دوشنبه 17 اذر 1399 شمسی, لطیف عبدی فعال سیاسی محبوس در زندان حکومت ایران در شهر پاوه اعتصاب غذا کرد.
این زندانی سیاسی در اعتراض به اجرای حکم 2 سال زندان خود اقدام به اعتصاب غذا کرده است و اعلام کرده تا زمانی که آزاد نشود، به اعتصاب خود ادامه میدهد.
قابل ذکر است که نامبرده در احضاریه‌ای که توسط نوید صحرایی دادستان و رئیس شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب حکومت ایران در شهرستان پاوه صادر شده بود، به شعبه اول این نهاد حکومتی جهت اجرای حکم زندان احضار شده بود..
لطیف عبدی متولد سال 1360 شمسی، فرزند نظیف و از شهروندان ساکن شهر پاوه در شرق کوردستان میباشد.
این فعال سیاسی به مدت چهار ماه در بند 3 امنیتی زندان دیزل‌آباد حکومت ایران در شهر کرماشان محبوس بود. در نهایت به اتهام عضویت در یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران به 2 سال زندان و حبس تعزیری محکوم شد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان