اورمیه؛ یک زندانی خود را به آتش کشید

KMMK:

چهارشنبه 5 آذر 1399 خورشیدی، “حجت کاظم‌نژاد” 33 ساله و متاهل در اعتراض به وضعیت خود در زندان حکومت در اورمیه خود را به آتش کشید.

بر پایه گزارش: در نتیجه این خودسوزی قسمتی از پای نامبرده دچار سوختگی شد. نامبرده پیشتر در 27 آبان نیز در اعتراض به منع آزادی خود از زندان با دوختن لبانش دست به اعتصاب غذا زد و دو روز بعد با وعده مساعد مسئولان به اعتصاب خود پایان داد.

شایان ذکر است که: ایشان در بند 1-2 زندان حکومت در اورمیه بوده و در مقابل افسر نگهبانی در حالی که سرش را در گچ گرفته بوده است اقدام به خودسوزی خود کرده و اکنون در بخش بهداری زندان حکومت در آن شهر است.

شایان ذکر است که: آقای کاظم‌نژاد به اتهام “نزاع دسته جمعی” به یک سال زندانی تعزیری محکوم شده بود.
در 27 آبان، یعنی 18 روز بعد از اتمام تاریخ محکومیتش، با آزادی وی مخالفت شده و دلیل این ممانعت را گم شدن پرونده وی عنوان کرده‌اند و در اعتراض به این وضعیت ایشان اقدام به خودسوزی کرده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان