نغده: حکم شلاق یک شهروند اجرا شد

KMMK :
سه شنبه 4 آذر 1399خورشیدی، حکم 35 ضربه شلاق مهدی خیری فرزند نورالدین اهل نغده‌‌، توسط واحد اجرای احکام دادگاه حکومت ایران در بخش “محمدیار” اجرا شد.

آقای خیری مردادماه سال جاری به صورت غیابی به ریاست قاضی “افشین بنیادپور” دادگاه عمومی حکومت ایران در بخش محمدیار به اتهام “توهین به مقام قضایی” به 35 ضربه شلاق محکوم و همچنین از اتهام “اخلال در نظم دادگاه” تبرئه شده بود.
این حکم در مرحله تجدیدنظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تایید شد. مهدی خیری نهایتا در تاریخ 29 آبان‌ سال جاری جهت اجرای حکم به شعبه 1 اجرای احکام کیفری ایران‌ در بخش محمدیار فراخوانده شد.

بنا به گزارشهای رسیده، نامبرده سال 98 در پرونده‌ای از کسی شکایت کرد اما این پرونده با کارشکنی بستگان متشاکی در دادگاه محمدیار به مدت 2 سال به طول انجامید. نهایتا در جلسه آخر دادگاه به دلیل مشاجره پیش آمده، وی را بازداشت و نهایتا با شکایت “قاضی کریم حاجی حتملو” برای او پرونده سازی کردند.

لازم به ذکر است که مهدی خیری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه قم است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان