شنۆ؛ یک کاسبکار بر اثر انفجار مین جان خود را از دست داد

KMMK:

شنبه 1 آذر 1399 خورشیدی، یک شهروند اهل شنو با هویت “عزیز رونما” 42ساله هنگام انتقال حیواناتش به جنوب کوردستان بر اثر انفجار مین جانش را از دست داد.

بر اساس گزارش، نامبرده هنگام گذر به جنوب کوردستان براثر انفجار یک مین کاشته شده از طرف جمهوری اسلامی ایران یک پایش را از دست می دهد سپس به یک بیمارستان در شهر اورمیه منتقل می شود.

شایان ذکر است، عزیز رونما به دلیل شدت جراحات و خونریزی پس از چند ساعت در بیمارستان جان خود را از دست داد.

گفتنی است که سالانه در گذرگاههای مرزی شرق و جنوب کوردستان، بسیاری از مردم قربانی مینهای کاشته شده توسط دو دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق می شوند که پس از جنگ هشت ساله به حال خود رها شده و بیش از سی سال است هنوز تلاش جدی برای جمع آوری و پاکسازی مرزهای کوردستان از این بلای جان خراش انجام نداده اند.

بر اساس داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان، از ابتدای سال جاری میلادی تا به حال و با احتساب این مورد 11شهروند شرق کوردستان بر اثر انفجار مین زخمی و 8 شهروند دیگر هم جان خود را از دست دادە اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان