دستگیری یک شهروند و آزادی دوباره وی با قید وثیقه

KMMK:

چهارشنبه 21 آبان 1399 خورشیدی، “عرفان مرتضایی” فرزند عزت‌الله، 32 ساله و اهل سقز از سوی نیروهای اطلاعاتی حکومت در شهر سقز دستگیر شد.

براساس گزارش: نیروهای امنیتی به منزل نامبرده یورش برده و همزمان با دستگیری بعضی از لوازم شخصی وی را نیز ضبط کرده‌اند. برپایه گفته‌های یکی از نزدیکان نامبرده بعد از چند روز دستگیری روز دوشنبه با قید وثیقه 150 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد.

شایان ذکر است که: عرفان مرتضایی مدتی پیشمرگه حزب آزاد کوردستان (پاک) و بعد از آن مدتی نیز پیشمرگه حزب کومله بوده‌ است. وی در تاریخ 1398,12,17 از فعالیت دست کشیده و به ایران بازگشته است. در بدو ورود به مدت 4 روز مورد بازجویی قرار گرفته و بعد از دستگیری دوباره به مدت چهار ماه دیگر بازجویی شد.

این سومین بار است که ایشان به قید وثیقه آزاد شده ولی با استناد به شواهد، نهادهای امنیتی و قضایی خواهان محاکمه وی هستند. با وجود اینکه نامبرده داوطلبانه خود را تسلیم کرده است و از سیاست دست کشیده، اما حکومت خودخوانده جمهوری اسلامی ایران با این روش خواهان زیر سلطه گرفتن مردم و ترساندن آنان است.

براساس آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون با احتساب این مورد 233 شهروند در شرق کوردستان از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان