‌مریوان؛‌ سه شهروند بازداشتی با تودیع وثیقه آزاد شدند

KMMK:

جمعه 30 آبان 1399 خورشیدی، سه شهروند به نامهای “اسماعیل راستی” “آراس قادری”و “محسن رسائی” با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه‌ حکومتی در شهر مریوان آزاد شدند.

بنا به گزارشهای رسیده؛ ‌”آراس قادری” 22 ساله و “محسن رسائی” 20 ساله در تاریخ چهارشنبه 21 آبان‌ ماه 99 ” و اسماعیل راستی” 29 ساله اهل روستای “سردوش” از توابع شهرستان مریوان نیز روز جمعه 23 آبان 99 توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده بودند.

لازم به ذکر است که، اتهام مطروحه علیه این شهروندان همکاری با یکی از احزاب مخالف رژیم عنوان شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان