سنه؛ مرتضی حق‌بیان محاکمه شد

KMMK:

دوشنبه 26 آبان 1399 خورشیدی، مرتضی حق‌بیان روزنامه‌نگار ساکن شهر سنه در شعبه 104 دادگاه کیفری حکومت ایران در این شهر محاکمه شد.

بنا به گزارش: نامبرده با طرح اتهاماتی از قبیل ” افشای اسناد دولتی، تهمت و افترا، نشر اکاذیب از طریق کانال تلگرامی” تفهیم اتهام شده است.

مرتضی حق بیان روزنامه‌نگار و گرداننده‌ی کانال تلگرامی “اعمک” پیشتر در کانال تلگرام ذکر شده اسناد و مدارک راجع به فساد شماری از مسئولان در استان را منتشر کرده بود. این کانال تلگرامی به دستور دادستان عمومی و انقلاب حکومت توقیف و مرتضی حق‌بیان بازداشت شد.

این روزنامه‌نگار کورد در تاریخ 3 شهریور 1398 توسط نیروهای امنیتی حکومت بازداشت و پس از تقریبا دو ماه با قید وثیقه 200 میلیون تومانی به طور موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

جمعیت حقوق کوردستان