مرز نوسود: زخمی شدن دو کولبر

KMMK:

شامگاە روز شنبە17 آبان 1399 خورشیدی، دو کولبر با هویت “رزگار حسینی” اهل بله‌بزان از توابع شهرستان پاوه و یک کولبر دیگر که هنوز هویتش مشخص نشده و اهل ثلاث باباجانی از توابع استان کرماشان می‌باشد، با شلیک مستقیم نیروهای مرزی جمهوری اسلامی زخمی شدند.

براساس خبر، هنگامی که دسته ای از کولبران در حال حرکت بودند در کمین نیروهای مرزی حکومت ایران گرفتار شده و در نتیجه شلیک مستقیم نیروهای مزبور بە سوی آنها این دو کولبر زخمی می شوند.

براساس آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون با احتساب این دو مورد در شرق کوردستان 159 کولبر و کاسبکار از سوی نیروهای مسلح ایران و ترکیە زخمی شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان