سولاوا: بازداشت یک شهروند

KMMK:

دوشنبە 12 آبان 1399خورشیدی، یک شهروند با هویت فرمان حیدر نژاد، 42 سالە و اهل روستای “دیوزناو” در شهرستان سولاوا در استان سنه بازداشت شد.

بر اساس گزارش, نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این شهروند را بدون ارائه حکم قضایی و پس از احضار به اداره اطلاعات حکومت در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردە است.

تا زمان تهیه این خبر از سرنوشت و محل نگهداری و اتهامات وارده بر وی هیچ اطلاعی دقیقی در دسترس نیست.

طبق داده های مرکزی آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این مورد 208 شهروند در شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان