سقز: یک شهروند بازداشت شد

KMMK:

چهارشنبه 31 مهر 1399 شمسی، یک شهروند با نام حسن قادرنژاد اهل شهرستان سقز، متاهل و دارای دو فرزند توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.
براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بدون ارائه حکم قضایی این شهروند را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.

علیرغم پیگیریهای خانواده این شهروند و مراجعه آنها به مراجع و نهادهای ذیربط هنوز از سرنوشت و محل نگهداری و اتهامات وارده بر ایشان، هیچ اطلاعی دقیقی در دسترس نیست.
طبق داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این مورد 197 شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان