جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربازداشتسیاسی

شنو؛ انتقال سه زندانی به زندان حکومت ایران در نغده

KMMK :

جمعه 2 آبان 1399 خورشیدی، سه زندانی اهل شنو به نام های “غفور برهم”، “یعقوب زردشوانه” و “سید وهاب علیزاده” به زندان حکومت ایران در نغده منتقل شدند.

این زندانیان پیش از این در زندان جمهوری اسلامی ایران در شهر شنو در حال تحمل دوران محکومیت خود بودند.

یعقوب زردشوانه سال گذشته با اتهام هواداری از یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران به 3 سال حبس تعزیری محکوم و سپس جهت تحمل حکم به زندان حکومتی در” شنو” منتقل شده بود.
یکشنبه 9 تیرماه 98 نیز نیروهای وزارت اطلاعات در شهرستان شنو “وهاب علیزاده” را به اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت کرده بودند، پس از اتمام مراحل بازجویی موقتا با تودیع وثیقه آزاد شده بود. نامبرده به اتهام همکاری با احزاب کوردستانی در دادگاه جمهوری اسلامی در اورمیه به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

“غفور برهم” پیشتر در تیرماه 97، از بابت اتهامات اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و تردد غیرمجاز از مرز، ضمن عدم امکان دسترسی به وکیل توسط دادسرای عمومی و انقلاب جمهوری اسلامی در شنو مجموعا به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد، که این حکم در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر حکومت در اورمیه عینا تأیید شد. نامبرده در تاریخ اول اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان حکومت ایران در شنو منتقل شده بود.

لازم به ذکر است که این افراد بدون اطلاع قبلی از زندان جمهوری اسلامی ایران در شنو به زندان این حکومت در نغده منتقل شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

ادامه روند بازداشتی ها در شهرهای کوردستان

Bilal Enferadi

انتقال یک شهروند از بازداشتگاهای امنیتی به زندان

تداوم بازداشت باران ساعدی