جنگنده های ارتش ترکیه بار دیگر مناطق “گاره” باشور کوردستان را بمباران کردند

 جمعیت حقوق بشر كوردستان: جنگنده های ارتش ترکیه منطقه “گاره” را بمباران کردند.

گارە بخشی از مناطق حفاظتی مدیا محسوب می‌شود و روستاهای فراوانی را در خود جای دادە است. طبق گزارشاهای رسیده ازاین مناطق، سحرگاه امروز رأس ساعت ٤:٠٠ هواپیمای جاسوسی ترکیه به گشتزنی در منطقه متینا و زاپ پرداختە و هواپیماهای جنگنده‌ هم در ساعت ٩:٠٠ این مناطق را بمباران کردند. لازم به ذکر است که جنگنده های ارتش ترکیه دیروز مناطق غیرنظامیان را در “قندیل” بمباران کردند که به موجب آن زمین‌های کشاورزی ساکنان این منطقه آتش گرفت و خسارات زیادی برآنها وارد آمد. در حملەهای هوایی ترکیە بە مناطق حفاظتی مدیا دهها تن از اهالی غیرنظامی این روستاها جان خویش را از دست دادە و یا زخمی شدەاند.

 جمعیت حقوق بشر كوردستان