مریوان؛ یک زندانی سیاسی به زندان منتقل شد

KMMK:
سه‌شنبه 25 شهریور 1399 شمسی، تحسین دادرس، زندانی سیاسی اهل مریوان مجددا از زندان حکومت ایران در شهر سنه به زندان این حکومت در مریوان منتقل شده است.
آقای دادرس فروردین ماه 1399تپسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به زندان حکومت در شهر سنه منتقل شده بود.
این فعال سیاسی شرق کوردستان از مهرماه 1397 در زندان و در حال گذراندن دوران محکومیت ۶ ساله خود می‌باشد.
آقای دادرس ماه مهر 1397 به اتهام “همکاری با احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران ” بازداشت شد.
نامبرده به مدت 5 ماه در سلول‌های انفرادی ادارە‌ اطلاعات بازداشت و شکنجه شده است .
ایشان در نهایت به 11سال زندان محکوم شد، پس از اعتراض بە دادگاه تجدید نظر حکومت در سنه این حکم به 6 سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
تحسین دادرس ساکن روستای سردوش مریوان در آذر 1396 نیز به اتهام “همکاری با احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران” بازداشت و پس از 9 ماه بازداشت در مرداد 1397 با تودیع وثیقه‌ی 500 میلیون تومانی آزاد شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان