سولاوا (سروآباد): یک شهروند توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد

KMMK:

پنج شنبه 22 شهریور 1399 خورشیدی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سولاوا یک شهروند به نام «هیوا عزیزپور» اهل روستای “دیوزناو” را بازداشت کردند.
بر اساس خبر، بازداشت این شهروند بدن ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته است.
براساس اطلاعات یک منبع آگاه، اتهام مطروحه بر علیه این شهروند، همکاری با یکی از احزاب کورد مخالف حکومت بوده است.
بر اساس آمارهای مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون و یا احتساب مورد فوق الذکر 165 شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان