وضعیت وخیم یک کولبر زخمی شده در بند حکومت

KMMK:
دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹خورشیدی، وضعیت عمومی یک کولبر به نام “سید عزت طاهری” فرزند رحمان اهل پیرانشار که در پی شلیک مستقم نیروهای جمهوری اسلامی ایران به شدت زخمی شده است، وخیم اعلام شدە است.

بنا به گزارشهای رسیده، این کولبر ٢٥ روز پیش در حین کولبری در روستای “قلعه‌رش” از توابع سردشت مورد شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و سپس توسط نظامیان حکومتی بازداشت شده است.

لازم به یادآوری است که نامبرده از ناحیه پای چپ به شدت زخمی و مسئولان زندان حکومتی در اورمیه از اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان خودداری می‌کنند و این کولبر پس از عدم انتقال به بیمارستان خارج از زندان و عدم رسیدگی قضایی به پرونده‌اش دست به اعتصاب زده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان