مریوان: شکستن دست یک جوان زیر شکنجه ماموران امنیتی

KMMK:
یک جوان ۱٨ ساله به نام «پیمان خون کبوتر» زیر شکنجه مٲموران امنیتی زندان حکومت ایران در شهر مریوان، زخمی و از ناحیه دست دچار شکستگی شد.
براساس اطلاعات دریافتی، روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ شمسی، مٱمورین زندان حکومت ایران در مریوان، نامبرده را با دستبند به بیمارستان آورده و عمل جراحی برایش انجام داده اند.

این منبع همچنین اذعان کرد: علیرغم شکستن دست این زندانی و دستبند زدن به دست وی، ماموران زندان با همراه ایشان به اتاق عمل رفته اند. قابل ذکر است که نامبرده ممنوع الملاقات بوده و کسی اجازه تماس با ایشان را نداشته است.
بازداشت، شکنجه و خشونت علیه شهروندان شرق کوردستان توسط نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی هیچگونه پیگردی نداشته و به شکایات شهروندان در این رابطه با تهدید و زندان جواب داده شده است.
سازمان حقوق بشر کوردستان