جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارکولبر زخمی شدەکولبران

نوسود: سە کولبر زخمی شدند

KMMK:
چهارشنبه پنجم شهریور ١٣٩٩ شمسی، سە کولبربا اسامی قانع بهرامی ۲۷ ساله متاهل و اهل ثلاث باوجانی، علی رنجبر اهل روستای میانە در مریوان و ناجی ساکن روستای ناجی در مریوان، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مرز نوسود زخمی شدند.
بر اساس گزارش این افراد در حین کولبری در کمین نیروهای مرزی دولت ایران گرفتار شدە و با شلیک مستقیم این نیروها زخمی شدەاند، قابل ذکر است کە قانع بهرامی یکی از این کولبرها بە بیمارستانی در پاوە منتقل شدە است.
بر اساس داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۱۲۰ کولبر و کاسبکار توسط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان زخمی شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

بازداشت هنرمند كورد يلدا عباسى و مادرش در تركيه

اعتراض و تحصن عمومى در چند شهر شرق كوردستان

کشتە و زخمى شدن دو کاسب‌کار اهل سقز