کشته شدن دوکولبرو یک کاسبکار در شرق کوردستان توسط نیروهای مسلح ایران

KMMK:

پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹ خورشیدی دو کولبر با اسامی « محسن درویش‌زاده » فرزند طاهر ۲۶ ساله و « ابراهیم‌ جوردیزج » فرزند عزیز ۲۸ ساله اهل خوی در منطقه‌ی الند حین کولبری با شلیک مستقیم نیروهای حکومت ایران کشته شدند.

طبق گزارش رسیده؛ روز پنجشنبه ۸ خرداد در منطقه‌ی مرزی الند از شهر خوی، نیروهای مرزی جمهوری اسلامی به سوی دسته‌ای از کولبران آتش گشودند که در نتیجه‌ی این تیراندازی محسن درویش‌زاده متاهل و پدر یک دختر ۲ ساله و ابراهیم جوردیزج مجرد و سرپرست سه خواهر و مادر پیرش کشته شدند.

در گزارشی دیگر در همان روز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شهر بروجرد به سوی ماشین یک کاسبکار کورد با نام « هادی گولابی » اهل سقز تیراندازی کرده و در نتیجه‌ی این تیراندازی این کاسبکار کورد کشته شد. طبق آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون در شرق کوردستان بر اثر شلیک نیروهای مرزی ایران و ترکیه ۵۷ کولبر زخمی و ۲۲ کولبر و کاسبکار کشته شده که با احتساب این سه تن تعداد جانباختگان به ۲۵ تن رسیده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان