مریوان:احضار و بازداشت سه کاسبکار مریوانی

KMMK:
شنبه یکم شهریور ۱۳۹۹شمسی سه کاسبکار به نامهای صهیب کاوه ۳۱ساله، ریبوار ارژنگی۳۰ساله، محمدارژنگی ۲۵ ساله اهل روستای نی از توابع مریوان پس از احضار ،بازداشت و روانه زندان شدند.
بر اساس اطلاعات دریافتی هر سه کاسبکار پس از احضار به پاسگاه ایران در برده رشه واقع در ۴ کیلومتری مرز باشماق، توسط نیروهای هنگ مرزی حکومت اسلامی ایران بازداشت و به زندان مرکزی حکومت اسلامی ایران در شهر مریوان منتقل شدند، تا زمان گزارش این خبر از دلیل احضار و بازداشت هر سه کاسبکار اصلاع دقیقی در دست نمیباشد.

بر اساس اطلاعات مرکز امار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب بازداشت این شهروندان ،جمعا ۱۴۳کاسبکار و شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای حکومت اسلامی ایران بازداشت شدند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان