سقز: یک وکیل دادگستری بازداشت شد

KMMK:

یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ خورشیدی ، “علی ساکنی” وکیل دادگستری، توسط نیروهای امنیتی حکومت در شهر سقز بازداشت و به زندان همان شهر منتقل شد.

علی ساکنی وکیل مدافع “هوشمند علیپور” زندانی سیاسی محکوم به اعدام است. بر اساس اطلاعات به دست آمده بازداشت این وکیل دادگستری که اتهام “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است پس از تغییر بازپرس پرونده صورت گرفته است.

پرونده علی ساکنی در شعبه ۳ بازپرسی دادگاه حکومت در شهر سقز درحال رسیدگی است.علی ساکنی پیشتر نیز در روز یکشنبه ۸ تیر همان سال، توسط نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در منزل شخصی خود در سقز بازداشت شد.

وی پس از اتمام مراحل بازجویی در روز چهارشنبه ۱۱ تیر، از بازداشتگاه اداره اطلاعات حکومت در سنه به زندان حکومت در شهر سقز منتقل شد و در نهایت در تاریخ ۱۶ تیرماه، با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان