جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

خودکشی یک دختر جوان شرق کوردستان در اطراف سلیمانیه

KMMK:
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، دختر جوانی در اردوگاه نظامی حزب کومله شورشگیری زحمتکیشان کوردستان ایران به نام «تینا محمدی» معروف به “هیرو” با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

براساس گزارش: تینا محمدی اهل شهرستان جوانرود در شرق کوردستان و ۱۷سال داشته که بر اساس اعلام خبرگزاری حزب کومله شورشگیری زحمتکیشان کوردستان ایران؛ شب شنبه با اقدام به خودکشی بە زندگی خود پایان داد.

لازم به ذکر است که: تینا محمدی از پیشمرگان جوان و جدید الورود به حزب مذکور در اردوگاه رزگویزله در اطراف سلیمانیه در جنوب کوردستان بوده است.

بر اساس آمارهای مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان و با احتساب مورد فوق از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۲۲ زن و ۲۰ مرد از شهروندان شرق کوردستان با اقدام به خودکشی جان خود را از دست داده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

نزدیک بە یکصد غیرنظامی توسط نیروهای ق.س.د در هجین نجات یافتند

بوکان؛ انتقال یک زندانی جهت اجرای حکم به زندان

اهداف پش پردە بەخاک سپردن ارمیتا گراوند شهروند شانزده ساله در قطعه ۹۹ بهشت زهرا