کشتە شدن یک کودک و خودکشی کودکی دیگر

KMMK:\

در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ خورشیدی، “ژیار غفوری”، ۵ سالە، اهل روستای ‌”زه‌لان” از توابع شهر جوانرو در استان کرماشان به دست نامادریش کشته شد.

طبق اطلاعات رسیده: بعد از این واقعه مامورین اجرایی به نامادری ژیار مشکوک شده و وی را دستگیر میکنند. نامادری در اعترافاتش ذکر میکند که؛ یک سال پیش با پدر ژیار ازدواج کرده است و این کودک پیشتر نزد پدربزرگ و مادربزرگش زندگی می‌کرده است. بعد از مدتی بچه را به نزد خودشان بازمیگردانند. نامادری ژیار، او را مانع بین خود و همسرش میبیند و یک روز او را به بیرون از منزل می‌برد. نامادری ژیار را کشته و از یک بلندی او را پرت می‌کند تا قتل ژیار را خودکشی جلوه دهد.

از سوی دیگر در چند روز اخیر یک نوجوان ۱۴ ساله با نام “زانیار نادری” که تنها نان‌آور خانواده بوده است خود را حلق آویز کرده و به زندگی خود پایان داد.

شایان ذکر است که: به دلیل فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی در ایران و الالخصوص در شرق کوردستان قیمت جان و زندگی انسانها به گونه‌ای است که تنها راه نجات و فرار از وضعیت موجود را خودکشی و کشتن را آسانترین راه میبینند به طوری که کودکانی که میبایستی مشغول خوشیهای دوران کودکی باشند قربانی نرخ بالای زندگی می‌شوند.

طبق آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون با احتساب این مورد آمار خودکشیها در شرق کوردستان به ۳۵ تن رسیده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان