جنگلهای مریوان دوباره طعمه حریق شد

KMMK:

جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، در راستای تدوام سیاستهای پلید جمهوری اسلامی ایران برای از بین بردن طبیعت و جنگلهای کوردستان، جنگلهای مریوان دوباره در آتش سوختند.

لازم به یادآوری است که در طی هفته جاری این دومین آتش‌سوزی به منظور از بین بردن جنگلها در مریوان است. لازم به ذکر است که با شروع فصل گرما در کوردستان این امکان وجود دارد که هر نقطه از کوردستان طعمه این سیاست شوم حکومت ایران شود.

جمهوری اسلامی با استفاده از افرادی که وابسته به رژیم هستند و با طرح نقشه‌‌هایی از قبیل انباشتن چوبهایی خشک در نقاط حساس جنگلها هر روز به این مهم بیشتر دامن می‌زند. انجمن‌های مدنی و مردم خودجوش با کمترین امکانات در مقابل این امر پلید هر دم مقاومت کرده و متاسفانه بعضی مواقع معطوف به از دست دادن جانشان میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان