کرماشان: صدور پنج سال حکم تعزیری برای یک شهروند

KMMK:

یک شهروند اهل کرماشان به نام « رسول کریمی جلالوند » که در اعتراضات آبان ماه سال گذشته از سوی نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بود به پنج سال زندان تعزیری محکوم شد.

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: این شهروند کرماشانی از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب حکومت ایران به اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی ” به پنج سال زندان محکوم شد.

نامبرده در اعتراضات سراسری آبانماه سال ۱۳۹٨ بازداشت و پس از ۴ ماه با قید وثیقه به صورت موقت تا تاریخ نشست دادگاه آزاد شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان