زخمی شدن دستکم چهار کولبر بر اثر شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران

KMMK:

روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ خورشیدی، در مرز نوسود نیروهای مرزی ایران چهار کولبر را به اسامی « سالار، کیهان( اهل جوانرود ) ذکریا اهل سولاوا و محمد امینی اهل خش شاهوی روانسر » زخمی کردند.

بر اساس گزارش: نیروهای مرزی ایران به دسته ای از کولبران که در حال عبور از منطقه نوسود بودند یورش برده و با به رگبار بستن آنها موجب زخمی شدن این چهار کولبر شده اند.

بر اساس آمارهای مرکزی KMMK از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون درشرق کوردستان ۱٨ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران و ترکیه کشته شده و با احتساب این موارد ۵۱ کولبر نیز زخمی شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان