احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام یک زندانی در اورمیه

KMMK:

احتمال اعدام یک زندانی کورد محبوس در زندان حکومت ایران واقع در اورمیه به نام « سیروان احمد پور »فرزند عبدالله، اهل روستای قلعه رش از توابع سردشت وجود دارد.

بر اساس گزارش: در چند روز اخیر خبر قریب الوقوق بودن اجرای حکم اعدام این زندانی که سال ۱۳۹۱ بر اثر تصادف موجب مرگ یک نفر دیگر شد بود به خانواده اش اعلام شد.

لازم به ذکر است که: دادگاه حکومت جمهوری اسلامی ایران تصادفآقای احمدپور را که منجر به مرگ یک شخص دیگر شده بود قتل عمد قلمداد کرده و حکم به قصاص نامرده صادرشده است. همچنین مسئولین زندان حکومت در اورمیه اعلام کرده اند که در صورت عدم رضایت اولیای دم حکم قصاص این زندانی به زودی به اجرا در خواهد آمد.

باید اذعان داشت: پیشتر اولیای دم به خانواده سیروان احمدپور اعلام کرده بودند در صورت پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون تومان حاضر به رضایت در این پرونده می باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان