خطر اعدام یک زندانی کورد در اورمیه

KMMK:

از سوی دادسرای نظامی حکومت در اورمیه خبری مبنی بر احتمال اعدام یک زندانی سیاسی کورد به نام « ارسلان خود کام » ۵۰ ساله و اهل مهاباد محبوس در زندان حکومت جمهوری اسلامی ایران واقع در اورمیه به اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوس برای یکی از احزاب کوردی ” بعد از اتمام ماه رمضان اعلام شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان طی یک تماس تلفنی کە با آقای ” منصور سهرابی ” از وابستگان ارسلان خودکام داشت نامبرده صحت ابلاغ شفاهی حکم اعدام از سوی دادسرای نظامی کومت در اورمیه را تائید کرد.

آقای سهرابی اظهار داشت: از سوی دادسرای نظامی حکومت جمهوری اسلامی ایران با خانواده آقای خودکام تماس گرفته و به ایشان اعلام کرده اند حکم اعدام وی که سه بار در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی حکومت ایران تائید شده بود پس از ماه رمضان اجرا خواهد شد. همچنین افزود؛ دادسراس نظامی به این خانواده اعلام کرده است که به دلیل مداخله و پافشاری اطلاعات سپاه در هرچه زودتر اجرایی این حکم، امکان نگهداشتن حکم و به تاخیر انداختن آن وجود ندارد.

آقای ارسلان خود کام پیشتر عضو حزب دمکرات کوردستان بوده که بعد از مدتی به ایران باز گشته و از سال ۱۳٨۱ به بعدبه عضویت سپاه پاسداران در آمده است. نامبرده در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ در حین یک ماموریت از مهاباد عازم شنو ( اشنویه ) بوده که توسط اطلاعات سپاه پاسدارن بازداشت و بعد از انتقال بازداشتگاه اطلاعات سپاه در مهاباد ۳۶روز بازجویی و شکنجه به بند زندانیان نظامی زندان حکومت در اورمیه و درتاریخ ۱ مهر ۹۷ به بند ۱۲ بند زندانیان سیاسی منتقل میشود. نامبرده ابتدا توسط شعبه ۱ دادسرای نظامی در اورمیه دادگاهی و به ۱۰ سال زندان محکوم شد. این حکم توسط اطلاعات سپاه پاسداران مورد اعتراض قرار گرفت و در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ایران آقای خودکام به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی به اعدام شد محکوم شد که این حکم چندین بار از سوی خانواده نامبرده مورد اعتراض قرار گرفت اما سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران هر بار حکم مذکور را تائید و در روز شنبه ۱۶ مه ( ۲٨ اردیبهشت ۱۳۹۹ ) ۲۰۲۰ به صورت شفاهی اعلام داشت که در پایان ماه رمضان به اجرا در خواهد آمد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان اعلام می دارد: باتوجه به کنوانسیونهای جهانی حقوق بشر، صدور و اجرای حکم اعدام ارسلان خودکام را ناعادلانه و ظالمانه می شمارد و احکام اعدام و حبس های طولانی و شکنجه های اعمال شده در زندان های حکومت ایران و شرق کوردستان را که بر زندانیان روا داشته می شود نقض آشکار حقوق شهروندی و حقوق بشری می داند و از جامعه جهانی و نهاد های حقوق بشری همچنین از سازمان عف بین الملل خواستار است که در مورد این اعمال ستمکرانه و ضالمانه جمهوری اسلامی ایران اقدامات صریح و سریعی انجام دهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان