احتمال دیپورت یک جوان کورد از سوی دولت سوئیس بە ایران

KMMK:

دولت سوئیس قصد دارد یک جوان به نام « علی بوستانچی نالوسی » ۳۰ ساله و اهل شهر شنو ( اشنویه ) را به ایران دیپورت کند.

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: سازمان پناهندگی دولت سوئیس ضمن رد کردن درخواست پناهندگی آقای نالوسی به ایشان تا تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۲۰ مهلت دفاع از کیس پناهندگی خود را داده است. طبق اعلام سازمان پناهندگی دولت سوئیس، در تاریخ فوق این جوان کورد به کشور ایران دیپورت خواهد شد.

طی گفتگویی که جمعیت حقوق بشر کوردستان با آقای علی بوستانچی انجام داد، نامبرده اذعان داشت: که باتوجه به پرونده فعالیتهایش در شرق کوردستان و ایران در صورت دیپورت زندگی وی درخطر خواهد بود و احتمال صدور حکم اعدام این جوان از سوی سیستم قضایی ایران بسیار زیاد است.

نامبرده همچنین افزود؛ از همان نخستین روزهایی که دولت سوئیس درخواست پناهندگیش را رد کرده است وی از طریق وکیل اعتراض خود را اعلام داشته اما همچنان دولت سوئیس خواستار دیپورت ایشان می باشد، حتی به دلیل ترس از دیپورت و شکنجه و وضعیت روحی که در صورت دیپورت به ایران ممکن است دچار شود نابرده اقدام به خودکشی کرده و به مدت سه ماه در بیمارستانی مخصوص افراد روانی بستری بوده است.

لازم به ذکر است که: علی بوستانچی متاهل و درای یک فرند نیز می باشد که از جمله فعالیتهایش در شرق کوردستان و ایران شرکت فعال در اعتراضات سال ۱۳۹۶ خورشیدی، فعالیتهایی بر ضد سیاستهای تبعیض آمیز دولت جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان ایجاد کمپین های مردمی، فعالیت بر ضد سیستم حکمرانی دولت ایران در فضای مجازی و شرکت در گردهمایی هایی در حمایت از زندانیان سیاسی می باشد.

باتوجه به اظهارات این جوان اهل شنو وارایه مدرک مستند به سازمان پناهندگان دولت سویس همچنین سابقه سیاسی که در خانواده وی وجود دارد، دیپورت این شهروند شرق کوردستان توسط دولت سوئیس یک اقدام خلاف کنوانسیونهای جهانی محافظت از پناهندگان سیاسی و نقض آشکار حقوق پناهندگان و حقوق بشر می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان از تمامی نهادهای حقوق بشری، سازمان های جهانی دفاع از پناهندگان، کمیساریهای دفاع از پناهندگان سازمان ملل و نهادهای سیاسی و مدنی کوردستان خواستار است که با توجه به سابقه دولت جمهوری اسلامی ایران در چند فقره اعدام پناهندگان دیپورتی، در مورد وضعیت این فعال کورد بی صدا نبوده و نهایت تلاش و سعی خود را در جهت مداخله در وضعیت کیس آقای علی بوستانچی نالوسی به انجام برسانند تا مانع از دیپورت نامبرده به ایران شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان