اجرای حکم زندان پناهجوی دیپورت شده بە ایران

KMMK:
حکم ۳ سال زندان یک پناهجوی اهل سردشت با نام «ابراهیم خالدی» پس از دیپورت از سوی حکومت ترکیه به ایران اجرا شد.

ابراهیم خالدی در جریان اعتراضات ۱۳۹۶ خورشیدی در شهر اورمیه بازداشت شد و سپس از سوی دادگاه جمهوری اسلامی ایران در این شهر به تحمل ۳ سال زندان محکوم شد.
در سال ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد و به علت اعمال فشار از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بر وی مجبور به ترک ایران شد و به کشور ترکیه پناهنده شد.

بر اساس گزارش که از سوی شبکه حقوق بشر کوردستان تائید شده است: نامبرده زمانی که به کشور ترکیه می‌رسد با کمیساریای عالی پناهندگان ارتباط می‌گیرد و منتظر انتقال وی به یک کشور امن می‌شود، اما پس از گذشت یک سال از اقامت وی در کشور ترکیه از سوی پلیس ترکیه بدون دلیل بازداشت شده بود و به ایران بازگردانده می‌شود.
نامبرده در هنگام بازداشت دانشجو بوده و در اورژانس بیمارستان شهر شنو مشغول به کار بوده و در حال حاضر در زندان جمهوری اسلامی در شهر خوی حکم زندان خود را سپری میکند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان