مرخصی بریار کاوه از زندان حکومت ایران

KMMK:

روز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی، بریار کاوه زندانی سیاسی اهل روستای نی از توابع مریوان با تودیع وثیقه به مرخصی ۱۰ روزه از زندان حکومت جمهوری اسلامی ایران در مریوان اعزام شد.
بر اساس گزارش: وثیقه تعیین شده از سوی دادگاه انقلاب حکومت، برای این زندانی سیاسی ۲۷ساله ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است. وی ۲۶ مهرماه ۹۷ به اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردی مخالف حکومت ایران بازداشت و بعد از ۳۲ روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات حکومت در سنه به زندان مرکزی واقع در مریوان منتقل شده بود.
لازم به ذکر است: در دادگاه بدوی نامبرده به ۵ سال زندان و حکم وی در دادگاه تجدید نظر به ۲ سال تقلیل یافت.
شایان ذکر است: بریار کاوه روز دوشنبه ۲٨ آبان ماه ۹۷ با قرار وثیقه به شیوه موقت آزادشده بود و در تاریخ ۲ بهمن ۹٨ جهت سری کردن دوسال زندانی خود، خود را به زندان حکومت ایران در مریوان معرفی کرد و از آن زمان تاکنون در زندان بوده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان