تداوم چرخه اعدام: یک تن دیگر اعدام شد

KMMK:
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ شمسی، لقمان احمدپور جوان سی سالەاهل بانه که به اتهام “قتل عمد” به قصاص محکوم شده بود، در زندان مرکزی حکومت ایران در شهر سنه اعدام شده است.
نامبرده حدود سه سال قبل به اتهام قتل بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده بود.
طی چندین روز گذشته چندین زندانی محکوم به اعدام در زندان‌های ایران در شرق کوردستان اعدام شده‌اند.
قابل ذکر است که اعدام زندانیان در روزهای اخیر و پس فرار زندانیان از زندان سقز شدت گرفته است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۹ نفر اعدام شده‌اند، با احتساب اعدام این جوان بانه ای تعداد اعدام شدگان به ده نفر رسیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان