آزادی محمد استاد قادر از زندان

KMMK:

روز دوشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی، «محمد استاد قادر » زندانی سیاسی اهل سقز، پس از گذراندن یک سوم از دوران محکومیتش از زندان حکومت جمهوری اسلامی ایران در سقز آزاد شد.
محمد استاد قادر به همراه «هوشمند علیپور » در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۷ توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران به اتهام عضویت در یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران بازداشت شد.
نامبرده در تاریخ ٨ دیماه ۱۳۹٨ توسط دادگاه انقلاب ایران به پنج سال زندان و هوشمند علیپور به اعدام محکوم شده بودند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان