بی خبری مطلق از فعال مدنی بازداشتی شورش طهماسبی

بی خبری مطلق  از وضعیت شورش طهماسبی، فعال مدنی سنه ای در شرق کوردستان

بر اساس اخبار و گزارش های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،  شورش طهماسبی، فعال مدنی ساکن سنه روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه از سوی
نیروهای اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است ،  با گذشت چهار روز از بازداشت این فعال مدنی، خانواده ی وی همچنان اطلاعی از وضعیت او ندارند.

شورش طهماسبی از فعالان مدنی سنه ، عضو انجمن زنان آذرمهر کوردستان و انجمن شاهو می باشد.

این فعال مدنی پیش تر نیز در سال های ۸۷ و ۹۱ بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

قابل ذکر است که در هفته گذشته، چندین فعال مدنی دیگر نیز در شرق کوردستان بازداشت شده اند.

داحضار و بازجویی از شعله گودرزی و روژین ابراهیمی در اداره اطلاعات کامیاران از جمله مواردی است که در هفته گذشته اتفاق افتاده است.

روز شنبه اول خرداد ماه، دو شهروند کامیارانی
به نام های شعله گودرزی و روژین ابراهیمی، به اداره اطلاعات کامیاران احضار  و در ارتباط با برگزاری مراسم روز جهانی کارگر بازجویی شدند. اطلاعات به آن‌ها اعلام کردە که بایستی روز سه شنبه ۴خردادماه نیز برای ادامه بازجویی باردیگر به این اداره مراجعه کنند.

شایان ذکر است، نیروهای وابسته به اطلاعات صبح روز سی‌ام اردیبهشت‌ماه در شهر کامیاران طی مراجعاتی جداگانه به منازل چهار شهروند ساکن این شهر آن‌ها را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

آرام محمدی، شاهو صادقی، مهرداد صبوری، و امید احمدی هویت چهار شهروند کامیارانی بازداشت شده هستند  که بدون ارائه حکم یا توضیحی از سوی ماموران مراجعه کننده در منازل شخصی خود بازداشت و به همراه با لوازم شخصی و الکترونیکی خود به نقطه نامعلومی منتقل شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان