از وضعیت یک فعال مدنی خبری در دست نیست

KMMK:
طبق گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، از وضعیت اسکندر چراغی که از فعالین مدنی و عضو انجمن پاژین بانه می‌باشد، اطلاعی در دست نمی‌باشد.
این فعال مدنی بانه ای ۸ روز پیش توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
با وجود پیگیریهای متعدد، خانواده این فعال محیط زیست از سرنوشت وی خبری کسب نکرده و ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی ایران، محل بازداشت این فعال مدنی را اعلام نکرده‌اند.
قابل ذکر است که این فعال مدنی و عضو انجمن پاژین، روز یکشنبه ۵ بهمن بازداشت شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان