اعدام یک شهروند کرماشانی در بروجرد

KMMK:

سحرگاه روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹٨ یک شهروند اهل کرماشان در شرق کوردستان با نام « رسول ملا حسنی » در زندان حکومت جمهوری اسلامی ایران در بروجرد به دار آویخته شد.

لازم به ذکر است که؛ نامبرده ۳۹ سال سن داشته و در رابطه با مواد مخدر به ادعدام محکوم شده بود.
رسول ملاحسنی از سال ۹۴ به اتهام حمل مواد مخدر در زندان بوده که سرانجام با گذراندن نزدیک به ۴ سال زندان سحرگاه امروز حکم اعدم وی از سوی کارکنان حکومتی زندان در بروجرد اجرا شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان