صدور هشت سال زندان برای یک دانشجوی کورد

صدور هشت سال زندان برای یک دانشجوی کورد

KMMK:«زانیار احمدی‌نیاز» ١٩ ساله فرزند حسین‌ احمدی‌نیاز، وکیل دختران شین‌آباد و رامین حسین‌پناهی، از سوی شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیە امنیت ملی و شرکت در تجمعات غیرقانونی به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.

زانیار احمدی‌نیاز در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته بازداشت و سپس با تودیع وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی به شیوه موقت تا صدور حکم آزاد شده بود.

زانیار احمدی‌نیاز ١٩ ساله و دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال می‌باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان