تداوم بی خبری از سرنوشت افسانه و شاهو بایزیدی

علیرغم گذشت چند هفته از بازداشت افسانه و شاهو بایزیدی، خانواده این برادر و خواهر همچنان از سرنوشت دو فرزند بازداشت شده خود بی اطلاع و نگران هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، افسانه و شاهو بایزیدی، خواهر و برادر بوکانی با فاصله چند روز از یکدیگر بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.

خانواده بایزیدی برای کسب اطلاع از سرنوشت بازداشت شدگان تلاش گسترده ای آغاز نمود، با اینحال هر چند بصورت غیررسمی به آنان گفته شده که شاهو در اداره اطلاعات بوکان نگهداری میشود اما کماکان از سرنوشت افسانه بایزیدی اطلاعی در دست نیست.

خانواده بایزیدی با توجه به سابقه احضار و بازداشت چندباره افسانه و نیز تهدید مامورین مبنی بر حبس طویل المدت برای وی در نگرانی به سر می برند.

افسانه بایزیدی، دانشجوی بوکانی در شرق کوردستان   در ۵ اردیبهشت ماه سال جاری در منزل مسکونی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این نیروها در زمان بازداشت هیچ حکمی ارائه ندادند و توضیحی در مورد دلایل بازداشت این شهروند نیز ندادند.

شاهور بایزیدی، برادر افسانه بایزیدی چند روز بعد در ۹ اردیبهشت ماه سال جاری در محل کارش به دلایل نامعلومی و به شیوه مشابه بازداشت شد.