بابک دبیریان به قرنطینه زندان دیزل آباد منتقل شد

KMMK:

سەشنبه یکم بهمن ۱۳۹۸ شمسی، بابک دبیریان بعد از گذشت یک ماه از بازداشت به قرنطینه زندان دیزل آباد منتقل شده است. این فعال مدنی در این مدت در اطلاعات سپاه حکومت ایران در کرماشان واقع در میدان نفت بازداشت بوده است.

بر اساس اطلاعات دریافتیKMMK, این فعال مدنی در مدت بازداشت مورد شکنجه جسمی و روحی فراوانی قرار گرفته است و به دلیل شکنجە و وضعیت بازداشتگاه نامبرده دچار ضعف جسمانی شده است .

با وجود پیگیرهای مستمر خانواده نامبرده بە مراکز امنیتی حکومت ایران در کرماشان تاکنون موفق به دیدار با فرزندشان نشده اند.

بابک دبیران، فعال مدنی اهل کرماشان شرق کوردستان در مورخ ۳ دیماه ۱۳۹٨ از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان