خودکشی دو جوان اورمیه و مریوانی

KMMK:

روز ۲۹ آذرماه سال جاری، یک جوان اهل شهر کانی دینار از توابع مریوان به زندگی خود پایان داد. هویت این پسر جوان «پدرام حاجی» می‌باشد. دلیل خودکشی پدرام تاکنون مشخص نشده است.

از سوی دیگر ۲۸ آذرماه، دختری جوان به نام «شیوا» ساکن منطقه‌ی صومای برادوست در اورمیه، اقدام به خودکشی نموده و جانش را از دست داد. به گفته برخی منابع محلی خودکشی این دختر جوان به اختلافات خانوادگی برمی‌گردد.

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات جمعیت حقوق بشر کوردستان، از علل پدیده‌ی پایان دادن به زندگی‌ها در شرق کوردستان، می‌توان نبود امید به آینده‌ای روشن، عرف مردسالارانه‌ی جامعه و قوانین تبعیض‌آمیز حکومتی در مورد زنان را نام برد؛ هرچند عدم وجود یک دستگاه حکومتی یا یک‌نهاد مدنی فعال، جهت آموزش، مشاوره و پیشگیری از این آسیب اجتماعی آشکار است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان