شاباد/ بازداشت سە فعال فرهنگی

KMMK:

روز شنبه ۲۳ آذر ماه نیروهای امنیتی حکومت ایران در شاباد کرماشان سه فعال فرهنگی به نامهای داریوش مرادی، سهراب مرادی و احمد بساطی را با هجوم به محل زندگیشان بازداشت کردند.
بر اساس گزارش: نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران پس از بازداشت نامبردگان آنهارابه مکان نامعلومی منتقل کرده اند.
لازم به ذکر است: داریوش و سهراب مرادی از نویسندگان سایت ادبی ” هساره” هستند و احمد بساطی نیز از شعرای استان کرماشان و ساکن شاباد است که چندین کتاب شعر از وی به چاپ رسیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان