بی خبری از سرنوشت یک شهروند و انتقال تنی دیگر بە زندان

KMMK:

در جریان اعتراضات مردمی آبان ۹۸، یک شهروند بوکانی با نام محمد سرمابر بازداشت شده است. از لحظه بازداشت تا کنون خانواده نامبرده از وضعیت و مکان بازداشتش هیچ خبری در دست ندارند و تلاشهای این خانواده برای یافتن فرزندشان به نتیجه نرسیده است.
در خبری دیگر ، مهدی علیزاده، شهروند ساکن اورمیه در تاریخ بیست و هشتم آبانماە توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در اورمیه شرق کوردستان منتقل شدە بود.
نانبرده روز یک شنبه ۲۴ آذرماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان حکومت ایران در این شهر منتقل شده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون حداقل ۳۶۳ نفر در شرق کوردستان بازداشت شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان