پیکر هنرمند کورد با دادن ۷۰ ملیون تومان از جمهوری اسلامی ایران پس گرفته و به خاک سپرده شد

KMMK:

هنرمند کورد “مصطفی فرزامی” اهل کیانشهر کرماشان که در اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸هجری شمسی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته شده بود, بعد از چند روز تلاش، خانواده ی مقتول با دادن ۷۰ ملیون تومان به جمهوری اسلامی ایران توانستند پیکر این هنرمند را از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران پس بگیرند و بعدا به خاک بسپارند.

طبق این گزارش نامبرده در اعتراضات مردمی در تهران کشته شده و بعد از این واقعه پیکرش را به کرمانشان برمی گردانند.

شایان ذکر است که تا این لحظه صدها تن از شهروندان در شرق کوردستان هنگام اعتراضات گسترده در آبان ماه سال جاری کشته شده و هزاران تن دیگر نیز زخمی و بازداشت شده اند، از طرفی هم صدها تن دیگر در زندان ها به قتل رسیده که آنان را به کشته شدن در هنگام اعتراضات نسبت می دهند تا بر جنایات بیشتر خود در زندان ها سرپوش بگذارند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان