صدور نیم قرن زندان برای ۷ تن از بازداشتیهای اعتراضات اخیر

جمعیت حقوق بشر کوردستان: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در شهرهای اورمیه و سنه، برای ۷ تن از بازداشتیهای اخیر به اتهام همکاری با (احزاب اپوزیسیون کوردستانی ) در مجموع ۵۰ سال حکم زندان صادر کردند.

مشخصات و حکم این افراد بدین صورت میباشد:
“حاصل عزیزی” اهل روستای قره سقل از توابع شنو در اوایل مهر ماه ۱۳۹٦ بازداشت و به ۲۵ سال زندان محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر حکم وی به ۲۰ سال تغییر کرد، اتهام وی “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران” اعلام شده است.

همچنین در روستای میرآب از توابع سنه در شهریور ۱۳۹٦ نیز ٦ تن دیگر بازداشت شده اند که هر کدام از آنها به تحمل ۵ سال زندان و در مجموع ۳۰ سال زندان برای جمع در نظر گرفته شده است این افراد متشکلند از:
“سیروان رستمی” فرزند علی محمد
“وکیل رستمی ” فرزند محمد میرزا”
“علی کوهی ” فرزند محمد عزیز
“بهروز عزیزی” فرزند محمد صالح
“رسول عزیزی” فرزند الله محمد
“فروان رستمی ” فرزند علی محمد

اتهام این افراد (تبلیغ علیه نظام و حمل پرچم جنوب کوردستان) اعلام شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان