كشه‌ شدن یك کولبر مریوانی

KMMK:
در چند روز گذشته یک کولبر بانام« مهدی یوسفی» ۳۸ ساله و اهل روستای ساوجی در بخش خاومیرآباد مریوان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در این شهر کشته شد.

بر اساس گزارش: نامبرده متاهل بوده و دارای یک فرزند است و جسد نامبرده تاکنون در سردخانه بیمارستان بوعلی درمریوان قرار دارد.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از اوایل سال جاری میلادی تاکنون ۱۲۶ کولبر مجروح و ۶۳ کولبر دیگر نیز جان خود را از دست داده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان